27.000 underskrifter lämnades över till arbetsmarknadsutskottet

Den 17 december lämnades fler än 27.000 underskrifter på uppropet mot nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten över till arbetsmarknadsutskottet. Sveriges genusforskarförbund vill tacka alla som skrivit under och lämnat kommentarer! Vi hoppas nu att ledamöterna tar till sig detta upprop och hörsammar betydelsen av denna myndighet. Det går fortfarande att skriva under, klicka här.

Tanja Joelsson27.000 underskrifter lämnades över till arbetsmarknadsutskottet