g12 – Nationell genusforskningskonferens

g12 – Nationell genusforskningskonferens

Nu är det äntligen dags! Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund bjuder in till den nationella genuskonferenseng12. Konferensen äger rum i Göteborg  28-30/11 2012.

Under tre dagar och två kvällar kommer keynote speakers, rundabordssamtal och paperpresentationer diskutera ämnen som aktivism, genusteori, exkludering, gränsernas politik, akademins förändrade roll och mycket mer.

 Registrera dig här!
De mest aktuella, spännande och utmanande frågorna inom dagens genusforskning kommer att lyftas av forskare och doktorander från hela Sverige. Konferensens keynotes hålls av:

  • Ulrika Dahl, docent, Institutionen för genus, kultur och historia vid Södertörns Högskola.
  • Margrit Shildrick, professor, Gender and knowledge production, Linköpings universitet
  • Vron Ware, fil dr, Department of Sociology, Open University, Storbritannien

Genusforskning är idag inte endast ett eget vetenskapligt ämne, utan även ett perspektiv som återkommer inom många andra ämnen. Vi önskar därför med denna konferens att se en bredd på deltagarlistan, liksom på presentationerna. Vi har välkomnat forskare, doktorander och studenteratt skicka in abstracts och har fått in över 140 bidrag.

Ta tillfället att lyssna på framstående genusforskare, presentera din egen forskning och träffa, och inspireras av andra.

Arrangörer är Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges genusforskarförbund.

GeNderSE2014g12 – Nationell genusforskningskonferens