Genuscertifiering i Lund

Just nu diskuteras det uppseende Lunds universitets rapport om genuscertifiering väckt i bla. Sydsvenskan och Expressen.Debatten startades av socialantropologen Steven Sampsonhttp://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article380444/Formynderi-i-Lund.htmlKritiken bemöts av Lunds prorektor Ann Numhauser-HenningIntervjuer i SR1http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1426629&BroadcastDate=&IsBlock=och rektor Göran Bexellhttp://sydsvenskan.se/student/article384560/Ilska-mot-genusprojekt-forvanar-rektorn.htmlsamt samfällt av Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Eva Frisendahl, vice ordförande för universitetets student kårer, rektor och prorektor i Sydsvenskan den 24 oktober 2008. ”Det som förvånar oss mest är dock inte utfallet i sig utan den totala bristen på analys av problemen bakom förslaget att öka likabehandlingen.” [—] Sampson “skriver att läser man projektgruppens rapport ‘kan man tro att Lunds universitet är en slags Guantánamo’. Detta vittnar om en sällsynt omdömeslöshet, men vi vill ändå på ett seriöst sätt ta upp frågan vad genuscertifiering är och varför den behövs.” Läs hela artikeln. Länken nedan leder till fler stöduttalanden för rapporten, bl.a. från Lunds studentkår.
http://www.lus.lu.se/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=160&cntnt01origid=74&cntnt01returnid=73
Läs rapportenhttp://www3.lu.se/pers/Jamstalldhet/genuscertifiering_080331.pdfJämför uppseendet kring genuscertifiering med frånvaron av debatt om forskningspropositionen.Pia Laskar

GeNderSE2014Genuscertifiering i Lund