Gränsöverskridande kvinnor och solidaritet utan gränser

Sommaren, tiden för vila och återhämtning, blir kortare för varje år som går. I år gick den kanske ännu fortare än vanligt. Kanske för att omvärlden trängde sig på med terrorattacker, statskuppsförsök och ökad repression. Eller också för att vi visste att fler kvinnor och barn skulle tvingas att ge sig ut på farliga flyktvägar under sommaren efter att den svenska riksdagen avskaffat familjeåterföreningen. Sommarvärmen påminde oss ännu en gång om hur kvinnors kroppar görs till en arena för manlig fundamentalism. Den mediala uppmärksamheten kring ”burkinin”, i likhet med rapporteringen om bilbränderna i svenska fattiga förorter, illustrerar pågående gränsdragningar som upprätthåller skillnaderna mellan o(jäm)lika människor.

Under hösten kommer genusforskare att samlas för att diskutera gränser. Den nationella genusforskarkonferensen G16 – Gränser, mobilitet och mobilisering arrangeras den 23-25 november i samarbete mellan Tema Genus vid Linköpings universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning och SGF. Registreringen är öppen och programmet kan läsas på konferensens hemsida. Glöm inte att registrera dig om du inte har gjort det redan. Konferensen bjuder i år på ett fullspäckat program, inspirerande föreläsare och spännande seminarier och paneler. Detta är ett ypperligt tillfälle att samla krafter, träffa kollegor och utbyta erfarenheter, missa inte det!

I anslutning till konferensen kommer SGF att hålla årsmöte. Kallelse kommer att gå ut inom kort, men verksamhetsåret är inte över än! En viktig uppgift för innevarande period har varit att öka vår kunskap om feministiska forskares arbetsmiljö och särskilt om olika former av trakasserier som kan relateras till rollen som forskare och akademisk lärare. Vi vill därför uppmanat våra medlemmar att svara på den enkät som nu finns på vår hemsida. Vi hoppas du kan ta dig tid att svara på enkäten. Kunskapen om dessa problem är av största vikt för att kunna förbättra arbetsvillkoren för oss forskare.

Och nu när sommaren är över och vi ser fram emot en höst då vi kommer att få chans att lära oss mer om gränser, mobilitet och mobilisering finns det också anledning att glädjas över gränser som utmanas och överskrids. I september seglar Amal och Zaytouna mot Gaza. Båtarna som ingår i projektet Women’s Boat to Gaza avgår från Barcelonas hamn och beräknas anlända till Gaza i början på oktober. Alla ombord – besättning, journalister, delegater – är kvinnor med olika nationaliteter, professioner och övertygelser. Syftet är att bryta den olagliga blockaden i Gaza och uppmärksamma de palestinska kvinnornas allt svårare situation. Amal, som betyder hopp, och Zaytuna, som betyder olive, ingår i ett unikt projekt som inte bara ger uttryck för gränsöverskridande kvinnlig solidaritet utan också för en kvinnlig mobilisering som utmanar murar, blockaden och isoleringen. Vi har mycket att se fram emot. Och vem vet, vi kanske kommer att minnas hösten 2016 som den tid då gränsöverskridande kvinnor gjorde herstory.

 
Paulina de los Reyes, Ordförande Sveriges genusforskarförbund

Krönikan är publicerad i Tidskrift för genusvetenskap 37(3)

Tanja JoelssonGränsöverskridande kvinnor och solidaritet utan gränser