Hearing

Hearing

Vi ville få till stånd en diskussion kring vad denna reform kan komma att innebära för genusforskningsfältet samt även belysa vad andra förändringar inom forskningspolitiken kan få för konsekvenser.

Medverkande var Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket, Mille Millnert, generaldirektör Vetenskapsrådet, Göran Sandberg, tidigare rektor vid Umeå Universitet och ledamot av autonomiutredningen, Lisbeth Larsson, professor, Göteborgs universitet, samt Agneta Stark, tidigare rektor vid Dalarnas högskola. Dessutom medverkade Malin Rönnblom, ordförande för SGF och Irene Molina, Uppsala universitet.

Efteråt bjöd vi på dryck och tilltugg. Hearingen tilldrog sig på ”Plattan” i ”Sing-sing”, vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Här kan du läsa ett referat av hearingen http://www.genus.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//genusforskningen-star-stark-i-stormen.cid1031251

I anslutning till hearingen höll SGF sitt årsmöte, dit både gamla och nya medlemmar var inbjudna.

Innan hearingen ordnades en Nätverksträff för genusforskare mellan disputation och professur

Syftet med träffen var att Sveriges genusforskarförbund (SGF) nu startar upp ett postdoknätverk för genusforskare. Nätverket är tänkt som en plattform för diskussion och utbyte mellan postdok:ar, men kan förhoppningsvis också leda till formuleringar av forskningspolitiska frågor som styrelsen kan driva.

Erfarenheter från olika lärosäten utbyttes och mötet diskuterade vad ett postdoknätverk bör ägna sig åt i nuläget.

GeNderSE2014Hearing