Hearingen om genusforskning

Hearingen om genusforskning & forskningspolitik

Genusforskning saknas nästan helt inom flera tunga samhällsfrågor. Forskningens synlighet och konkurrenskraft varierar också stort mellan olika forskningsråd. Det var den bild som en framträdde vid hearingen om genusforskning som hölls på KTH i Stockholm i juni 2010.

Här kan du läsa ett referat av hearingen

Sveriges genusforskarförbund, SGF, inbjöd tillsammans med Forum för feministisk forskning samt Nationella sekretariatet för genusforskning till en diskussion kring framtiden för vårt forskningsfält.

Medverkande var representanter för de fem stora forskningsråden: Kenneth Abrahamsson, programchef FAS, Göran Blomqvist, VD, Riksbankens jubileumsfond, Marianne Glass, administrativ chef, Formas, Anna Wahl, ordförande för expertgruppen för genus, Vetenskapsrådet samt Annika Zika-Viktorsson, enhetschef, Vinnova. Dessutom medverkade flera ledande genusforskare. Hearingen leddes av Malin Rönnblom, ordförande för SGF och Klara Regnö, ordförande för Forum för feministisk forskning i Stockholm.

Inledningsvis presenterade Mia Liinason och Inger Lövkrona, båda Lunds universitet,  sina respektive kartläggningar av genusforskningens infrastruktur och innehåll.

 Hearingen  utspelade sig den 14 juni, 2010 och följdes av ett mingel med dryck och tilltugg! Vi höll till på  Plattan i foajén Sing-sing på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I direkt anslutning till hearingen höll SGF sitt årsmöte, klockan 18.00 – både gamla och nya medlemmar var välkomna!

GeNderSE2014Hearingen om genusforskning