Hej alla medlemmar i Sveriges genusforskarförbund,

Våren har kommit och ett nytt förbundsår för oss i SGF har dragit igång på allvar. Det finns mycket som både inger hopp och som oroar.  I vissa discipliner och vid vissa universitet blomstrar genusforskningen. På andra ställen hotas genusinriktningar och genusvetenskap av neddragningar och nedläggningar. Och samtidigt som starka rasistiska och antifeministiska rörelser växer så har en ny jämställdhetsmyndighet startat sin verksamhet i Göteborg. Genusforskningen befinner sig i mitt i allt detta och det är i detta samhälle som också forskningspolitik och därmed ekonomiska villkor för vårt viktiga arbete utformas. Där har SGF en viktig roll att spela

Nu vill vi gärna komma i kontakt med er som är medlemmar i SGF. Vi står inför stora frågor om hur vi som organisation ska utvecklas framöver och behöver få höra fler röster. Det vore fantastiskt om det kunde skapas flera lokalorganisationer runt om i landet. Tillsammans skulle vi kunna driva frågor på många håll samtidigt. I april förra året arrangerade Umeås lokala SGF-grupp en hearing med den nye rektorn Hans Adolfsson. Frågor om hur universitets kan ta ansvar för effekterna av en nyliberal ordning diskuterades liksom hotet mot genusforskningen från högerpopulistisk politik. Umeå lokalgrupps initiativ och arbetssätt kan fungera som modell för andra runt om vid våra universitet. Umeå-gruppen berättar gärna mer om sitt arbete. Hör av er till dem men också till oss i styrelsen. Vi kommer att göra allt vi kan för att stödja nybildandet av grupper eller lokala arrangemang, och som sagt kom gärna med fler idéer.

Förra året arrangerade SGF en workshop om hot mot genusforskare och under det fortsatta året kommer vi också att återkomma till denna viktiga fråga. Vi kommer också att diskutera den växande så kallade antigender-rörelsen. Vilken påverkan kan den få för vårt arbete?

Sist men inte minst vill vi slå ett slag för vårt nätverk för doktorand- och postdoktorander. Vill du komma med i detta ta kontakt med Amund eller Anna i styrelsen. Du hittar alla styrelsemedlemmars kontaktuppgifter på hemsidan.  Vi finns också på Facebook.

Allt gott

Styrelsen

Tanja JoelssonHej alla medlemmar i Sveriges genusforskarförbund,