Kallelse till årsmöte, 6 december 2018

Medlemmarna i Sveriges genusforskarförbund (SGF) kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 6 december 2018 klockan 13.00 i sal 3147 på Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg.

Bifogas dagordning och inbjudan till workshop.

Varmt välkomna

Lena Martinsson, ordförande

 

Tanja JoelssonKallelse till årsmöte, 6 december 2018