Länkar

Internationella Länkar
ATHENA: Advanced Thematic Network in European Women’s Studies

AOIFE: Association of Institutions for Feminist Education and Research in Europe

CROME: Critical Research on Men in Europe

InterGender: Research School in Interdisciplinary Gender Studies

Mapping the World of Women’s Information

MINNA Nordisk kalender

Next GENDERation

NIKK, Nordiskinstitutt for kvinne- og kjönnsforskning

Women’s Studies Conference Alerts

Women’s studies programs and departments

Worldwide Organization of Women’s Studies

Svenska länkar

Blekinge tekniska högskola, Teknovetenskapliga studier

Forum för feministisk forskning i Stockholm

Gender Researchers in Sweden: Database GREDA

GEXcel

Gävle, Genusvetenskap, Instututionen för humaniora och samhällsvetenskap

Göteborg,Centrum för globala genusstudier

Göteborg, Institutionen för genusvetenskap

Göteborg UB, Kvinnohistoriskasamlingarna

Institutet för tematisk genusvetenskap

Karlstad, Centrum för genusforskning

Linköping, Forum för genusvetenskap och jämställdhet

Linköping, Tema Genus

Luleå, Avdelningen Genus och innovation

Lund, Centrum för genusvetenskap

Nationella sekretariatet för genusforskning

Malmö, Genusvetenskap

Mittuniversitetet, Forum för genusvetenskap

Stockholm, Centrum för genusstudier

Södertörns högskola, Genusvetenskap

Umeå, Centrum för genusstudier (UCGS)

Uppsala, Centrum för genusvetenskap

Uppsala, Avdelningen för samhällsvetenskaplig genusforskning

Växjö, Forum för genusforskning

Örebro, Genusvetenskap och Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS)

dklinks

Foreningen for Kønsforskning i Danmark

Köpenhamn, Center for kvinde- og kønsforskning

Köpenhamn, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning

Roskilde, Center for Ligestillingsforskning

Aalborg , FREIA -Center for Kønsforskning


filinks
Helsingfors,Christina Institute for Women’s Studies

Joensuu, Naistutkimus, Women’s Studies

Jyväskylän, Naistutkimus, Women’s Studies

Kuopio, Naistutkimus, Women’s Studies

Lapin, Naistutkimus, Women’s Studies

Oulo, Naistutkimus, Women’s Studies

Suomen Naistutkimuksen Seura

Tampere, Naistutkimuksen laitos, Department of Women’s Studies

Turku, Naistutkimuskeskus, Centre for Women’s Studies

Åbo, Institutet för kvinnoforskning

Isländska länkar

Reykjavík, Nám í kynjafræð um, Centre for Women’s and Gender Studies in Iceland

RIKK: The Centre for Women’s and Gender Studies at the University of Iceland

Norska länkar

Alta, Faggruppa for distriktskvinneforskning og utvikling

Bergen, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

FOKK: Forening for kvinne- og kjønnsforskning i Norge

Hamar, Likestillingscentret

Oslo, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Stavanger, Nettverk for kjønnsforskning

Trondheim, Senter for kvinne- og kjønnsforskning

 

GeNderSE2014Länkar