Nationell genusforskningskonferens

Nationell genusforskningskonferens 28-30/11 2012, Göteborg

Dagens förändrade ekonomiska, kulturella, politiska och sociala klimat medför stora utmaningar för alla former av kritisk teori och solidarisk politik. Urholkningen av politiska och sociala rättigheter och den framväxande uppfattningen om kulturer som homogena, skapar ökade klyftor mellan sociala grupper. Samtidigt växer det fram spänningar mellan olika rättviseprojekt, i form av konflikter mellan bland annat jämställdhet och mångfald. Denna motsägelsefulla situation väcker svåra frågor för genusforskare som vill förstå och utmana diskriminering och förtryck i en strävan att uppnå social rättvisa.

Läs mer om g12 här.

GeNderSE2014Nationell genusforskningskonferens