NORA-konferens 22–24 maj 2019

NORA anordnar konferens på temat Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics, den 22–24 maj 2019, Reykjavík, University of Iceland. Keynotes är bl.a. Kim TallBear, Madina Tlostanova (Lostan), Miriam Ticktin och Rauna Kuokkanen. Call för abstracts och paneler hittar du här.

Tanja JoelssonNORA-konferens 22–24 maj 2019