In Solidarity with our research colleague Ayşe Gül Altınay

Ayşe Gül Altınay, Professor of Anthropology and Director of the Gender and Women’s Studies Centre at Sabanci University in Istanbul, Turkey, and editorial board member of the European Journal of Women’s Studies, has been sentenced to 25 months in prison, accused of propagandizing for a terrorist organization by signing the statement “We will not be a party to this crime”, …

Tanja JoelssonIn Solidarity with our research colleague Ayşe Gül Altınay

27.000 underskrifter lämnades över till arbetsmarknadsutskottet

Den 17 december lämnades fler än 27.000 underskrifter på uppropet mot nedläggning av Jämställdhetsmyndigheten över till arbetsmarknadsutskottet. Sveriges genusforskarförbund vill tacka alla som skrivit under och lämnat kommentarer! Vi hoppas nu att ledamöterna tar till sig detta upprop och hörsammar betydelsen av denna myndighet. Det går fortfarande att skriva under, klicka här.

Tanja Joelsson27.000 underskrifter lämnades över till arbetsmarknadsutskottet

OBS! Brådskande! Upprop mot nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten

Sveriges genusforskarförbund är starkt emot en eventuellt kommande nedläggning av jämställdhetsmyndigheten. Som genusforskare bidrar vi med kunskap, perspektiv, metoder och inte minst kritisk granskning av jämställdhet. Jämställdhetsmyndigheten är ett uttryck för att åtminstone frågan om ojämställdhet mellan könen fått politiskt erkännande. Att lägga ned myndigheten, utan föregående utredning om hur arbetet ska utföras istället, är ett uttryck för att den politiska …

Tanja JoelssonOBS! Brådskande! Upprop mot nedläggningen av jämställdhetsmyndigheten

Kallelse till årsmöte, 6 december 2018

Medlemmarna i Sveriges genusforskarförbund (SGF) kallas härmed till årsmöte, torsdagen den 6 december 2018 klockan 13.00 i sal 3147 på Institutionen för kulturvetenskaper, Vera Sandbergs allé 8, Göteborg. Bifogas dagordning och inbjudan till workshop. Varmt välkomna Lena Martinsson, ordförande  

Tanja JoelssonKallelse till årsmöte, 6 december 2018

SGF workshop 6 dec – Anti-gender: manifest för makt och motstånd

Sveriges genusforskarförbund välkomnar till workshop under temat: Anti-gender: manifest för makt och motstånd Torsdagen 6 december 2018, kl. 14:00-16:30, Institutionen för kulturvetenskaper, sal 3147, Vera Sandbergs allé 8, Göteborgs universitet, Vi ser hur motstånd mot feminism och genusvetenskap fått en allt mer central roll i det politiska landskapet i Världen, Europa och Sverige. Syftet med denna workshop är att mobilisera …

Tanja JoelssonSGF workshop 6 dec – Anti-gender: manifest för makt och motstånd

Genusforskningskonferens G19 – Call for papers

Nu finns inbjudan om att skicka in bidrag till G19. Call for papers finns här. Temat är Rethinking Knowledge Regimes: Solidarities & Contestations och deadline för abstracts är 7 januari 2019. Konferensen äger rum i Göteborg den 7-9 oktober 2019. Mer information finns på webbsidan för G19 här.

Tanja JoelssonGenusforskningskonferens G19 – Call for papers

Hungarian government suggests banning gender studies

The Hungarian government, Ministry of Human Capacities (EMMI) and the Ministry of Justice, has suggested a legislative measure to ban gender studies MA programs and degrees, allowing merely 24 hours for the responsible at the university to respond. The Swedish Association for Gender Researchers condemn this suggestion and process. As Swedish academicians and gender researchers we express our deepest concerns …

Tanja JoelssonHungarian government suggests banning gender studies

G19-konferens i oktober 2019

Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet arrangerar nästa nationella genuskonferens g19, 7-9 oktober 2019. Mer information kommer under hösten 2018 att finnas här.

Tanja JoelssonG19-konferens i oktober 2019

NORA-konferens 22–24 maj 2019

NORA anordnar konferens på temat Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics, den 22–24 maj 2019, Reykjavík, University of Iceland. Keynotes är bl.a. Kim TallBear, Madina Tlostanova (Lostan), Miriam Ticktin och Rauna Kuokkanen. Call för abstracts och paneler hittar du här.

Tanja JoelssonNORA-konferens 22–24 maj 2019

En feministisk forskningspolitik värd namnet?

En rad oroväckande tendenser i det globala högskolelandskapet har präglat det gångna året. ”Scholars at risk” rapporterar i sin senaste sammanställning om sammanlagt 257 allvarliga incidenter i 35 länder under augusti 2016 till september 2017. Studentupprop på flera kontinenter slås ned med våld. Akademiker fängslas och deporteras. Migranter och flyktingar nekas systematiskt tillträde till lärosäten. Juridiska och administrativa begränsningar, ofta …

Tanja JoelssonEn feministisk forskningspolitik värd namnet?