Öppet brev till Mille Millnert

Öppet brev till Mille Millnert (generaldirektör för Vetenskapsrådet) Angående framtida planer för Vetenskapsrådets expertgrupp för genus.

GeNderSE2014Öppet brev till Mille Millnert

g12 – Nationell genusforskningskonferens

g12 – Nationell genusforskningskonferens Nu är det äntligen dags! Nationella sekretariatet för genusforskning och Sveriges Genusforskarförbund bjuder in till den nationella genuskonferenseng12. Konferensen äger rum i Göteborg  28-30/11 2012. Under tre dagar och två kvällar kommer keynote speakers, rundabordssamtal och paperpresentationer diskutera ämnen som aktivism, genusteori, exkludering, gränsernas politik, akademins förändrade roll och mycket mer.  Registrera dig här! De mest …

GeNderSE2014g12 – Nationell genusforskningskonferens

Sveriges genusforskarförbund hade årsmöte

Sveriges genusforskarförbund hade årsmöte den 28 mars i Göteborg I år organiserade vi för första gången två högaktuella och intressanta interna paneldiskussioner för årsmötesdeltagarna. Dels handlade en paneldiskussion om nya reformer inom akademin med speciellt intresse för genusforskare och -lärare. Dels diskuterade den andra panelen det på senare tid alltmer utbredda ifrågasättandet av genusforskning och genusforskare inom och utanför akademins …

GeNderSE2014Sveriges genusforskarförbund hade årsmöte

Nationell genusforskningskonferens

Nationell genusforskningskonferens 28-30/11 2012, Göteborg Dagens förändrade ekonomiska, kulturella, politiska och sociala klimat medför stora utmaningar för alla former av kritisk teori och solidarisk politik. Urholkningen av politiska och sociala rättigheter och den framväxande uppfattningen om kulturer som homogena, skapar ökade klyftor mellan sociala grupper. Samtidigt växer det fram spänningar mellan olika rättviseprojekt, i form av konflikter mellan bland annat …

GeNderSE2014Nationell genusforskningskonferens

Hearing

Hearing Vi ville få till stånd en diskussion kring vad denna reform kan komma att innebära för genusforskningsfältet samt även belysa vad andra förändringar inom forskningspolitiken kan få för konsekvenser. Medverkande var Lars Haikola, universitetskansler, Högskoleverket, Mille Millnert, generaldirektör Vetenskapsrådet, Göran Sandberg, tidigare rektor vid Umeå Universitet och ledamot av autonomiutredningen, Lisbeth Larsson, professor, Göteborgs universitet, samt Agneta Stark, tidigare …

GeNderSE2014Hearing

Postdoknätverk

SGF:s postdoknätverk för genusforskare är en plattform för att formulera situationen från postdok:ars perspektiv och målet är, förutom utbyte forskare emellan, att detta kan leda till formuleringar av forskningspolitiska frågor som styrelsen kan driva. Kom med inspel! SGF:s postdoknätverk för genusforskare är en plattform för att formulera situationen från postdok:ars perspektiv och målet är, förutom utbyte forskare emellan, att detta …

GeNderSE2014Postdoknätverk

Hearingen om genusforskning

Hearingen om genusforskning & forskningspolitik Genusforskning saknas nästan helt inom flera tunga samhällsfrågor. Forskningens synlighet och konkurrenskraft varierar också stort mellan olika forskningsråd. Det var den bild som en framträdde vid hearingen om genusforskning som hölls på KTH i Stockholm i juni 2010. Här kan du läsa ett referat av hearingen Sveriges genusforskarförbund, SGF, inbjöd tillsammans med Forum för feministisk …

GeNderSE2014Hearingen om genusforskning

Regeringen missar poängen

Regeringen missar poängen. Debatt om forskn.propositionen Regeringar av skilda schatteringar har under tre decennier satsat på att utveckla ett nytt forskningsfält, genusvetenskap eller som det tidigare hette kvinnoforskning och ännu tidigare jämställdhetsforskning. Genusforskare har upplevt att kunskapen om fältet liksom insikten om dess samhälleliga relevans successivt har ökat hos politiker och allmänhet. Genusforskningen är inte heller bortglömd i årets forskningspropositionen, …

GeNderSE2014Regeringen missar poängen

Kvalitetshöjning och avpolitisering av högskolan

Publicerad i Genusperspektiv 5-6 2007Med begreppen ”kvalitetshöjning” och ”avpolitisering” lanserar utbildningsdepartementet betänkandet RUT 2, Resurser för kvalitet (utredare Dan Brändström) för framtida finansiering av universitet och högskolor.Vad innebär betänkandets förslag för genusforskningen?Genusforskning är idag ett högteoretiskt, kreativt och produktivt kunskapsfält, som sedan etableringen på 1970-talet haft särskilt statligt stöd, av regeringar av olika politisk färg. De forskningspolitiska satsningarna på har …

GeNderSE2014Kvalitetshöjning och avpolitisering av högskolan

Genuscertifiering i Lund

Just nu diskuteras det uppseende Lunds universitets rapport om genuscertifiering väckt i bla. Sydsvenskan och Expressen.Debatten startades av socialantropologen Steven Sampsonhttp://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article380444/Formynderi-i-Lund.htmlKritiken bemöts av Lunds prorektor Ann Numhauser-HenningIntervjuer i SR1http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1426629&BroadcastDate=&IsBlock=och rektor Göran Bexellhttp://sydsvenskan.se/student/article384560/Ilska-mot-genusprojekt-forvanar-rektorn.htmlsamt samfällt av Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Eva Frisendahl, vice ordförande för universitetets student kårer, rektor och prorektor i Sydsvenskan den 24 oktober 2008. ”Det som förvånar oss …

GeNderSE2014Genuscertifiering i Lund