Kvalitetshöjning och avpolitisering av högskolan

Publicerad i Genusperspektiv 5-6 2007Med begreppen ”kvalitetshöjning” och ”avpolitisering” lanserar utbildningsdepartementet betänkandet RUT 2, Resurser för kvalitet (utredare Dan Brändström) för framtida finansiering av universitet och högskolor.Vad innebär betänkandets förslag för genusforskningen?Genusforskning är idag ett högteoretiskt, kreativt och produktivt kunskapsfält, som sedan etableringen på 1970-talet haft särskilt statligt stöd, av regeringar av olika politisk färg. De forskningspolitiska satsningarna på har …

GeNderSE2014Kvalitetshöjning och avpolitisering av högskolan

Genuscertifiering i Lund

Just nu diskuteras det uppseende Lunds universitets rapport om genuscertifiering väckt i bla. Sydsvenskan och Expressen.Debatten startades av socialantropologen Steven Sampsonhttp://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article380444/Formynderi-i-Lund.htmlKritiken bemöts av Lunds prorektor Ann Numhauser-HenningIntervjuer i SR1http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1426629&BroadcastDate=&IsBlock=och rektor Göran Bexellhttp://sydsvenskan.se/student/article384560/Ilska-mot-genusprojekt-forvanar-rektorn.htmlsamt samfällt av Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, Eva Frisendahl, vice ordförande för universitetets student kårer, rektor och prorektor i Sydsvenskan den 24 oktober 2008. ”Det som förvånar oss …

GeNderSE2014Genuscertifiering i Lund