Postdoknätverk

SGF:s postdoknätverk för genusforskare är en plattform för att formulera situationen från postdok:ars perspektiv och målet är, förutom utbyte forskare emellan, att detta kan leda till formuleringar av forskningspolitiska frågor som styrelsen kan driva. Kom med inspel!

SGF:s postdoknätverk för genusforskare är en plattform för att formulera situationen från postdok:ars perspektiv och målet är, förutom utbyte forskare emellan, att detta kan leda till formuleringar av forskningspolitiska frågor som styrelsen kan driva. Kom med inspel!
GeNderSE2014Postdoknätverk