SGF workshop 6 dec – Anti-gender: manifest för makt och motstånd

Sveriges genusforskarförbund välkomnar till workshop under temat:

Anti-gender: manifest för makt och motstånd

Torsdagen 6 december 2018, kl. 14:00-16:30,

Institutionen för kulturvetenskaper, sal 3147, Vera Sandbergs allé 8, Göteborgs universitet,

Vi ser hur motstånd mot feminism och genusvetenskap fått en allt mer central roll i det politiska landskapet i Världen, Europa och Sverige. Syftet med denna workshop är att mobilisera i en samtid av global och lokal antifeminism och antigenderism. Workshopen är en fortsättning på arbetet inom SGF med frågor om hat och hot mot genusforskare, men där vi tidigare främst fokuserat på genusforskares lokala arbetsmiljö. Vi ser nu behovet av att koppla samman det lokala med framväxande globala anti-genderrörelser, anti-feministiska ideologier, backlash mot jämställdhet och sexualpolitiska frågor, hoten mot vetenskaplig pluralism och kritisk forskning. Hur kan vi förstå dessa rörelser? Vilka former av motstånd är möjligt? Vilka förskjutningar i synen på forskning och kunskapsproduktion behöver vi vara vaksamma på? Vi välkomnar därför till en workshop där vi tillsammans författar ett manifest. Workshopens deltagare kommer att arbeta konkret och praktiskt med diskussioner och textproduktion inom på förhand givna och introducerade teman.

Workshopen riktar sig till föreningens medlemmar och deltagare som verkar i enlighet med föreningens intressen.

Välkommen med din anmälan till mathias.ericson@gu.se, senast, 4 december.

SGF:s styrelse

Tanja JoelssonSGF workshop 6 dec – Anti-gender: manifest för makt och motstånd