Sveriges genusforskarförbund hade årsmöte

Sveriges genusforskarförbund hade årsmöte den 28 mars i Göteborg

I år organiserade vi för första gången två högaktuella och intressanta interna paneldiskussioner för årsmötesdeltagarna. Dels handlade en paneldiskussion om nya reformer inom akademin med speciellt intresse för genusforskare och -lärare. Dels diskuterade den andra panelen det på senare tid alltmer utbredda ifrågasättandet av genusforskning och genusforskare inom och utanför akademins gränser.

I samband med årsmötet bjöd doktorand- och postdoktornätverket in till sitt tredje möte.

Årsmöteshandlingarna skicakdes ut vid anmälan ditt deltagande till Gunnel Karlsson gunnel.karlsson@oru.se

GeNderSE2014Sveriges genusforskarförbund hade årsmöte