Verksamhet

Vår verksamhet

Sedan vårt första konstituerande möte den 7 mars 2006 har vi arbetat för att göra Sveriges genusforskarförbund känt bland genusforskare och för att utöka medlemsantalet. Vi har också reagerat på svensk forskningspolitik genom inlägg i media och genom att uppvakta politiker liksom genom att arrangera offentliga debatter. Vi arbetar fortsatt för att främja genusforskning och för att växa som intresseorganisation för Sveriges genusforskare.

Nyhetsblogg

Genom vår Nyhetsblogg får du aktuell information om vad som pågår och vad som gjorts tidigare. Gå in under de olika flikarna på hemsidan i övrigt. Där hittar du olika slags information om Sveriges genusforskarförbund. Där finns till exempel information om verksamheten (till exempel äldre och pågående verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser) och lokala initiativ.

 

Doktorander och postdoktorer

Situationen för doktorander och för forskare som nyligen disputerat är på många sätt föränderlig i Sverige liksom internationellt. Något som däremot består inom högskolesektorn är otrygga anställningar. Stipendiefinansierade anställningar, doktorandplatser med utbildningsbidrag, postdok-anställningar, biträdande lektorsanställningar och korttidslektorat är vägen för många doktorander och disputerade som fortsätter inom akademin. Dåliga arbetsvillkor är naturligtvis inte endast en fråga för genusforskare, men en generell utveckling inom den svenska universitetsvärlden. Yngre/juniora forskare tenderar i högre utsträckning att drabbas av korta och otrygga anställningar.

Vi ser det som ytterst viktigt att i den osäkra arbetsmiljön bygga nätverk och organisera oss. Även om genusforskare i stor utsträckning har kontakt med varandra och kontinuerligt utvecklar nätverk, är det användbart för forskare i perioden från doktorandtid och disputation till tillsvidareanställning att kunna utbyta information och erfarenheter. En plattform för sådant utbyte ökar dessutom möjligheten att driva forskningspolitiska frågor för att förbättra arbetsvillkoren för forskare generellt med särskild tyngdpunkt på juniora forskares villkor.

Vi träffas en gång om året, vid årsmötet för Sveriges genusforskarförbund, och däremellan är du välkommen att kontakta oss per epost:
Linda Sandberg         linda.sandberg@ucgs.umu.se

Klicka vidare för att läsa mer om Doktorand- och postdoktornätverket

 

Lokalavdelningar

Som medlem kan Du upprätta en lokalförening eller undergrupp på Din ort med egen ledning. Stadgarna skall godkännas av den nationella styrelsen. Kontakta Sara Carlbaum i Umeås lokalavdelning om du vill veta mer! (sara.carlbaum@umu.se)

 

 

Sveriges Genusforskarförbund vill

– Främja den vetenskapliga verksamheten inom det genusvetenskapliga forskningsfältet

– Stödja samarbete mellan svensk och internationell genusforskning.

– Verka för en ökad kunskap om det genusvetenskapliga forskningsfältets betydelse hos forsknings- och utbildningspolitiska beslutsfattare, anslagsgivande myndigheter och organisationer samt hos allmänheten.

– Stärka självständigt och kritiskt tänkande, professionellt handlande samt god forskningsetik bland genusforskare.

Stöd förbundets verksamhet

Om du vill stötta förbundets verksamhet, tex för att fler offentliga arrangemang ska kunna anordnas, kan du swisha valfritt belopp till 1234357711

GeNderSE2014Verksamhet