Doktorand- och postdoktornätverk

Situationen för doktorander och för forskare som nyligen disputerat är på många sätt föränderlig i Sverige liksom internationellt. Något som däremot består inom högskolesektorn är otrygga anställningar. Stipendiefinansierade anställningar, doktorandplatser med utbildningsbidrag, postdok-anställningar, biträdande lektorsanställningar och korttidslektorat är vägen för många doktorander och disputerade som fortsätter inom akademin. Dåliga arbetsvillkor är naturligtvis inte endast en fråga för genusforskare, men en generell utveckling inom den svenska universitetsvärlden. Yngre/juniora forskare tenderar i högre utsträckning att drabbas av korta och otrygga anställningar.

Vi ser det som ytterst viktigt att i den osäkra arbetsmiljön bygga nätverk och organisera oss. Även om genusforskare i stor utsträckning har kontakt med varandra och kontinuerligt utvecklar nätverk, är det användbart för forskare i perioden från doktorandtid och disputation till tillsvidareanställning att kunna utbyta information och erfarenheter. En plattform för sådant utbyte ökar dessutom möjligheten att driva forskningspolitiska frågor för att förbättra arbetsvillkoren för forskare generellt med särskild tyngdpunkt på juniora forskares villkor.

Kontaktpersoner:

Nätverket just nu vilande.

 

 

 

 

GeNderSE2014Doktorand- och postdoktornätverk