Lokalavdelningar

Som medlem kan Du upprätta en lokalförening eller undergrupp på Din ort med egen ledning.

Stadgarna skall godkännas av den nationella styrelsen.

Kontakta Malin Rönnblom från Umeås lokalavdelning om du vill veta mer eller läs mer om Umeås lokalförening här.

GeNderSE2014Lokalavdelningar