Umeå

Umeå lokalavdelning av Sveriges genusforskarförbund bildades hösten 2010.
Umeå lokalavdelnings syfte är att på lokal nivå verka för Sveriges genusforskarförbunds målsättning genom att främja genusforskningens och genusforskarnas intressen i Umeå med omnejd. Välkommen att kontakta oss genom Sara Carlbaum.

Under våren 2017 anordnade SGF:s lokalförening i Umeå i samarbete med Umeå centrum för genusstudier och Umeå kommun en paneldebatt och ett så kallat genusmaraton, där drygt 25 forskare presenterade sin forskning under en dag. Programmet finns här.

GeNderSE2014Umeå