Vi genusforskare hotas till tystnad

Debattartikel i Aftonbladet om vikten av att utmana det som uppfattas som givet och hotet mot genusvetenskap. Läs artikeln här.

Tanja JoelssonVi genusforskare hotas till tystnad