Workshop: Urfolksperspektiv – samiska perspektiv på genusvetenskaplig undervisning och forskning

Workshop på Zoom och IRL, LTU, 3 november 2020, 13.15-16.00

 

Välkommen till en workshop organiserad av Sveriges genusforskarförbund, SGF

Genusvetenskaplig forskning och undervisning har integrerat perspektiv från flera marginaliserade grupper, men än så länge är perspektiv från urfolk och urfolksfeminism till stor del utelämnade och osynliggjorda. Idag i Sverige är det möjligt att gå igenom hela skolsystemet, från förskola till att disputera, till och med professor utan att ha läst en rad om samisk historia, kultur, samhälle. På många ställen bidrar inte genusvetenskaplig undervisning och forskning till förändring, utan reproducerar istället denna situation genom osynliggörande av samisk närvaro, av samisk litteratur, av samisk feministisk agens.

Denna workshop syftar till att lyfta fram just urfolksperspektiv med ett fokus på urfolket samer – det enda erkända urfolket i Europa, och diskutera hur dessa aspekter kan lyftas fram inom genusvetenskapen och av forskare/lärare som är verksamma inom genusforskning/genusvetenskap.

Forskare och universitetslärare verksamma inom genusvetenskaplig forskning och undervisning, såväl inom som utanför genusvetenskap som disciplin, ges möjlighet att själva analysera sin verksamhet utifrån urfolks/samiska perspektiv och vi reflekterar tillsammans över hur SGF kan föra frågan vidare.

Preliminärt program

13.00-13.15 Öppnande och välkommen, Diana Mulinari, ordförande Sveriges genusforskarförbund, Professor, Genusvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

13.15-14.30 Föredrag av personer experter på olika aspekter av samiska och urfolksperspektiv där litteraturtips och resurser lyfts fram.

14.30-14.45 Paus

14.45-16.00 Diskussion utifrån presentationer, deltagarnas egna erfarenheter och genomgångar av kurslitteratur. Hur kan SGF gå vidare med dessa frågor?

Vänligen anmäl dig senast 20 oktober via https://forms.gle/WAgdWxvQGik3ABy17

Tanja JoelssonWorkshop: Urfolksperspektiv – samiska perspektiv på genusvetenskaplig undervisning och forskning